Vi har opdateret beskrivelsen af, hvordan vi bruger cookies, pr. 15. April 2019. Du kan læse vores nye information om brug af cookies her

Betingelser for June

Indledning

June er et selvbetjeningsprodukt, hvor du kan investere i en afdeling af June-fonden. June anvender en algoritme (computerprogram) til at indsamle oplysninger og til at yde rådgivning, når dette er aktuelt.

June udbydes af Danske Bank A/S. Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Tlf. Tlf. +45 70 123 456, e-mail: danskebank@danskebank.dk, CVR-nr. 61 12 62 28).

Privatpersoner skal være fyldt 18 år og have en dansk folkeregisteradresse for at bruge June, og kan kun investere frie midler under June. Du kan ikke bruge June, hvis du er skattepligtig til USA eller amerikansk statsborger.

Virksomheder skal være en personligt drevet virksomhed underlagt virksomhedsskatteordningen (VSO), et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (APS) eller iværksætterselskab (IVS) for at kunne bruge June. Virksomheden kan kun investere overskudslikviditet (dvs. penge, som virksomheden ikke løbende har brug for). For selskaber gælder, at investering skal være omfattet af selskabets formål.

June-aftale

For at investere i June er det en forudsætning, at du opfylder betingelserne i prospektet og indgår en June-aftale. Når du/virksomheden investerer i andele i June-fonden, indgår du/virksomheden en aftale med Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K., CVR-nr. 61 12 62 28, e-mail: danskebank@danskebank.dk.

June-aftalen omfatter Investeringsaftalen, disse betingelser og en række af Danske Banks standardbetingelser. Du skal underskrive Investeringsaftalen digitalt og acceptere alle betingelser for June. Din digitale underskrift er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på et fysisk dokument.

Modtagelse af digitale dokumenter

Du/virksomheden skal til enhver tid kunne modtage digitale dokumenter fra Danske Bank i enten e-Boks eller i en digital postkasse, hvor du har aftalt med Danske Bank, at du kan modtage digitale dokumenter.

Du/virksomheden accepterer at modtage alle dokumenter fra June digitalt, og at dette har samme retsvirkning, som når du/virksomheden modtager almindelig post. Det betyder, at du/virksomheden skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig/virksomheden digitalt, på samme måde som almindelig post.

Hvis du/virksomheden ikke er tilmeldt til at modtage digital post fra Danske Bank i e-Boks eller i en anden digital postkasse, sender banken en anmodning til e-Boks om at tilmelde dig/virksomheden som modtager af digital post fra Danske Bank i din e-Boks.

Digital post opbevares i e-Boks efter de retningslinjer, der gælder for e-Boks. Banken opbevarer den digitalt sendte post efter gældende lov.

Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med etableringen af din June aftale registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at kunne tilbyde dig de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Du kan læse mere her

Samtykke til behandling af dit CPR-nummer

Når du accepterer betingelserne, giver du samtykke til, at vi registrerer og behandler dit CPR-nummer som beskrevet nedenfor.

Vi bruger dit CPR- nummer til at identificere dig, og vi henter oplysninger herom samt din adresse i Det Centrale Personregister.

Vi bruger en underleverandør for at kunne gennemføre din digitale underskrift med Nem-ID af Investeringsaftalen.

Ved din tilmelding til June tilmelder du også modtagelse af post i e-Boks.

I den forbindelse vil dit CPR-nr. blive anvendt til identifikation af dig som den rigtige modtager både hos banken og hos e-Boks.

Du giver samtykke til, at banken sender dit CPR-nr. til e-Boks, så e-Boks kan identificere dig.

Med din tilmelding til at modtage post i e-Boks giver du samtidig banken tilladelse til at udveksle dit CPR-nr. med e-Boks, når du:

1. ser og sletter digital post fra banken, som er sendt til din e-Boks

2. meddeler og ændrer den e-mailadresse, som e-Boks kan bruge til at sende meddelelser til dig

3. til- og fravælger meddelelser fra e-Boks om ny digital post fra banken. Du får meddelelsen via e-mail.

4. logger på din personlige e-Boks på www.eboks.dk

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke vedrørende CPR-nummer, er det nødvendigt at lukke din June-aftale. Vi kan ikke tilbyde dig at investere med June uden dette samtykke, da June er en helt igennem digital løsning, som er afhængig af at kunne sende dokumenter til e-Boks. Banken vil derudover fortsat behandle dit CPR-nummer i det omfang lovgivningen kræver det.

Betaling og investering

Du/virksomheden kan overføre penge til din/virksomhedens June konto ved en konto-til-konto overførsel eller ved betaling med Dankort. Du/virksomheden må kun overføre danske kroner til din/virksomhedens June konto. Du har selv ansvaret for, at du overfører penge til det rigtige kontonummer, og du skal selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Du skal selv sikre dig, at overførslen faktisk er gennemført og ikke afvist af din bank. Du/virksomheden vil modtage en kvittering på e- mail hver gang, der indsættes et beløb på din June-konto. Det indsatte beløb anvendes herefter til investeringen i den valgte afdeling af June-fonden som beskrevet i investeringsaftalen. Der kan gå op til 5 bankdage, før beløbet er investeret. Der kan tilsvarende gå op til 5 bankdage, fra du anmoder om en overførsel fra din June-konto, og til pengene er på modtagerkontoen.

Ved en kontooverførsel trækkes beløbet fra din/virksomhedens konto med det samme. Beløbet overføres til din/virksomhedens June- konto. Ved betaling med Dankort trækkes beløbet med det samme på dit Dankort. Beløbet overføres til din/virksomhedens June-konto.

Du kan sætte faste betalinger op enten i din netbank eller i June, når du vil bruge dit Dankort. Hvis du har valgt en fast overførsel fra dit Dankort til din/virksomhedens June-konto trækkes beløbet med det interval, du har aftalt med June. Du kan til enhver tid ændre dine kortoplysninger og/eller slette din faste overførsel.

Danske Bank bruger en certificeret Payment Service-leverandør til lagring af dine kortoplysninger. Dine data opbevares i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (Payment Card Industry – Data Security Standard) og bliver ikke gemt på din enhed eller hos Danske Bank.

Fortrydelsesret

Du har ikke fortrydelsesret på June-aftalen. Du kan læse mere om fortrydelsesret for privatpersoner (forbrugere) i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – forbruger.

Gebyr

Der er ikke gebyr for brug af June og vi kan kun indføre et evt. gebyr for brug af June med 6 måneders varsel.

Ændringer

Du/virksomheden får besked på den e-mail adresse, du har oplyst til os, hvis vi ændrer betingelserne. Vi kan ændre dem uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig/virksomheden. Hvis ikke, giver vi tre måneders varsel. Du kan læse betingelserne på june.dk hvorfra du også̊ kan printe, downloade eller maile dem.

Hvis du/virksomheden ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, skal du give os besked. Hvis du meddeler, at du/virksomheden ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, anser vi investeringsaftalen for at være ophørt fra det tidspunkt, de nye betingelser træder i kraft. Hører vi ikke fra dig/virksomheden, betragter vi det som din/virksomhedens accept af ændringerne.

Opsigelse og ophør

Du/virksomheden kan til enhver tid opsige June-aftalen. I tilfælde af opsigelse gennemføres handler, der er sat i gang, før June modtager opsigelsen.

Ved opsigelse af din/virksomhedens June-aftale lukker vi din/virksomhedens June-konto og June-depot i forbindelse med salget af hele det investerede beløb i June-fonden. Ved en opsigelse skal du derfor oplyse en konto, hvortil provenuet kan overføres.

Hvis du vælger at sælge 90 % eller mere af dit investerede beløb i June, kan Danske Bank anse det som en opsigelse af June-aftalen. Banken kan herudover opsige privatpersoners kundeforhold som beskrevet i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Banken kan opsige virksomheders kundeforhold som beskrevet i Almindelige forretningsbetingelser.

I tilfælde af privatpersoners dødsfald, eller hvis aftalehaver eller bruger erklæres konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandlings eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om gældsernæring eller akkord gennemfører vi handler, der er sat i gang før, vi fik oplysning om dødsfaldet/virksomhedsophøret og vi sletter evt. faste overførsler med Dankort eller MobilePay. Evt. faste overførsler via netbank skal boet eller den relevante bank selv slette. Kommer der efter dødsfaldet/virksomhedsophøret et indestående på June-kontoen vil dette blive investeret i overensstemmelse med June-aftalen med mindre vi instrueres om andet.

Vi kan til enhver tid vælge at ophøre med at udbyde investeringer i June. Din/virksomhedens June-aftale vil blive opsagt, hvis Danske Bank ophører med at udbyde investeringer i June.

Hvis vi bliver bekendt med at du er eller bliver amerikansk statsborger eller skattepligtig til USA, bliver din investering i June-fonden solgt og din June-aftale opsagt uden varsel. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed flytter hjemsted til USA eller bliver skattepligtig til USA.

Danske Banks ansvar

Du kan læse om Danske Banks ansvar overfor privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Du kan læse om Danske Banks ansvar overfor virksomhedskunder i Almindelige forretningsbetingelser.

Immaterielle rettigheder

Vi har ophavsret og ejendomsret til June, herunder hjemmesiden og funktionerne i June. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på June.dk må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at vi først har givet skriftligt samtykke hertil.

Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

Klagemuligheder og tilsyn

Hvis du vil klage over June, kan det ske til Danske Bank, Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, klageservice@danskebank.dk

Du kan også̊ klage over behandlingen af oplysninger om dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Du kan klage over June til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K, www.pengeinstitutankenaevnet.dk.

Du kan også̊ bruge EU-Kommissionens online klageportal på ec.europa.eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Danske Banks e-mail adresse som er danskebank@danskebank.dk.

Danske Bank har tilladelse fra og er under tilsyn af: Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon +45 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Bankens tilladelse er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 3000.

Kontakt

Har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: junesupport@danskebank.dk.

Du kan også ringe til os på: +45 70 12 34 56.

Vi bruger oplysninger fra vores egne cookies og tredjepartscookies til at huske dine indstillinger, overvåge trafikken, forbedre vores tjenester og sende dig relevant markedsføring. Til disse formål opbygger vi en profil over dig på basis af de indsamlede oplysninger og tredjepartsoplysninger indsamlet fra vores partnere. Ved at navigere på vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies her. Hvis du afviser cookies, skal du klikke her. Hvorefter vi ikke sætter cookies, bortset fra dem der er nødvendige af hensyn til hjemmesidens funktionalitet. Du kan altid trække dit samtykke til vores brug af personoplysninger med henblik på profilering og direkte markedsføring tilbage som beskrevet her.