Vi har opdateret beskrivelsen af, hvordan vi bruger cookies, pr. 15. April 2019. Du kan læse vores nye information om brug af cookies her
devices
Markedsføringsmateriale

Intelligent opsparing

Den bedste investering behøver ikke være den sværeste

Med June kan du lave en professionel investering uden at vide alt om aktier og obligationer. Junes algoritme beregner nemt, hvilken fond som passer til dig og din økonomi.

Få en anbefaling

Sådan investerer June dine penge

Vi prøver ikke at forudse de næste sensationer på aktiemarkedet - vi vil hellere give dig en solid langsigtet investering.

Derfor har vi valgt en investeringsstrategi, som er inspireret af Harry Markowitz’ Nobelprisvindende “Modern Portfolio Theory”. Kort fortalt går den ud på at investere med stor spredning i forskellige brancher og regioner og at sørge for at have den rigtige fordeling af aktier og obligationer.

Der er altid en risiko ved at investere, men med stor spredning kan man gøre den mindre.

Investér som en prof, uden at være det

June-fondenes investeringer i aktier og obligationer (via underliggende fonde) bliver løbende optimeret og justeret af nogle af landets mest erfarne investeringseksperter. Så behøver du ikke selv at gøre det.

Forventninger til fremtiden

Fondene bliver optimeret efter eksperternes forventninger til vækst i fremtiden.

Globale muligheder

June-fondenes investeringer bliver fordelt over hele verden for at sprede risikoen og opfange mulighederne for vækst.

Balancering af risiko

Vægtningen af aktier og obligationer justeres, så fonden holder sit risikoniveau, selvom markedet ændrer sig.

Politiske forhold

Eksperterne følger globale begivenheder og styrer fondenes investeringer gennem internationale kriser.

June-fondens mix af aktier og obligationer

Det får du med June

 • En personlig anbefaling til en June-fond med et mix af aktier og obligationer*, som passer til din økonomi, risiko og tidshorisont. Beregnet af Junes algoritme.
 • En investering med stor risikospredning på tværs af regioner og sektorer, som løbende bliver justeret og optimeret af vores eksperter.
 • En simpel investeringsløsning med fleksibilitet, teknisk support og automatisk indberetning til skat.
 • Lave omkostninger, alt inklusiv.

*Via underliggende fonde, bl.a. ETF’er (Exchange-Traded Funds)

Investering kan være både dyrt og højst risikabelt, men med June behøver det ikke være nogen af delene.

Jacob Hvidberg FalkencroneInvesteringsekspert, Danske Bank

Junes fonde

June har fire forskellige fonde*, som passer til forskellige investeringsbehov. De investerer hver især i et forskelligt mix af aktie- og obligationsbaserede underliggende fonde.

Bemærk, at der er flere fonde i June i Danske Mobilbank end dem, du kan se her. Læs mere her.

  Fordeling

  Regioner

  RegionProcent

  Sektorer

  FONDSDOKUMENTER (INVESTORRETTIGHEDER)

  Opgørelsen er baseret på historiske data og afspejler derfor ikke nødvendigvis den aktuelle fordeling. Fordelingen kan ændre sig inden for rammerne af prospektet.

  Historisk udvikling

  Sådan har Junes fonde udviklet sig, siden de blev lanceret d. 10. oktober 2018. Der er altid en risiko forbundet med at investere. Tallene er historiske, og en historisk udvikling er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling, som kan være negativ.

  Bemærk, at der er flere fonde i June i Danske Mobilbank end dem, du kan se her. Læs mere her.

  OP
  June Opportunity Screened
  PR
  June Progressive Screened
  BA
  June Balanced Screened
  MO
  June Moderate Screened

  *Det, vi omtaler som “Junes fonde”, er afdelinger under fonden “Danske Invest Allocation SICAV”.

  Lave omkostninger

  Investering skal være for alle og foregå til en pris, som alle kan være med på. Derfor har June en lav pris sammenlignet med mange andre investeringstilbud.

  June koster årligt 0,69% af din samlede investering, plus indirekte omkostninger. Du betaler automatisk en lille del af prisen hver dag, så når du tjekker din investerings værdi, er der ingen skjulte gebyrer, der kommer oveni.

  At kunne spare en halv eller en hel procent lyder måske ikke umiddelbart som meget. Men set over flere år, kan investeringsomkostninger gøre en stor forskel for, hvad du får ud af din investering.

  Vær opmærksom på, at der er flere fonde i June i Danske Mobilbank end dem, der er vist i dette afsnit, og at deres omkostninger kan være forskellige fra dem, du kan se her.

  Administration og optimering af Junes fonde

  Dækker både vores eksperters arbejde med løbende at overvåge og optimere investeringerne og de operationelle omkostninger ved at etablere og drive Junes fonde. Det er bl.a. udgifter til revisorer, advokater, depoter, samarbejdspartnere, prisfastsættelse, distribution og lignende. Derudover dækker omkostningen også over formidlingsprovision.
  0,69%

  Købs- og salgsomkostninger

  Det koster ikke noget at sætte penge ind, eller trække penge ud af June.
  0,00%

  Total

  0,69%

  INDIREKTE OMKOSTNINGER: CA. 0,10%

  De indirekte omkostninger dækker over de transaktionsomkostninger, der er, når de underliggende fonde køber og sælger værdipapirer. Når man køber eller sælger et værdipapir, vil der altid være en lille forskel på den kurs, man kan købe og sælge til. Den forskel kaldes et “spread” og indgår også i de indirekte omkostninger. Det er ikke noget, Danske Bank tjener penge på.