devices

Investering skal være for alle

Den bedste investering behøver ikke være den sværeste

Med June kan du lave en professionel investering uden at vide alt om aktier og obligationer. Junes algoritme beregner nemt hvilken June-fond, som passer til dig og din økonomi.

Få en anbefaling

Sådan investerer June dine penge

Vi prøver ikke at forudse de næste sensationer på aktiemarkedet - vi vil hellere give dig en solid langsigtet investering.

Derfor har vi valgt en investeringsstrategi, som er inspireret af Harry Markowitz’ Nobelprisvindende “Modern Portfolio Theory”. Kort fortalt går den ud på at investere med stor spredning i forskellige brancher og regioner og at sørge for at have den rigtige fordeling af aktier og obligationer.

Der er altid en risiko ved at investere, men med stor spredning kan man gøre den mindre.

Investér som en prof, uden at være det

June-fondenes investeringer i aktier og obligationer (via ETF'er) bliver løbende optimeret og justeret af nogle af landets mest erfarne investeringseksperter. Så behøver du ikke gøre det.

Forventninger til fremtiden

Fondene bliver optimeret efter eksperternes forventninger til vækst i fremtiden.

Globale muligheder

June-fondenes investeringer bliver fordelt over hele verden for at sprede risikoen og opfange mulighederne for vækst.

Balancering af risiko

Vægtningen af aktier og obligationer justeres, så fonden holder sit risikoniveau, selvom markedet ændrer sig.

Politiske forhold

Eksperterne følger globale begivenheder og styrer fondenes investeringer gennem internationale kriser.

June-fondens mix af aktier og obligationer

Det får du med June

 • En personlig anbefaling til en June-fond med et mix af aktier og obligationer*, som passer til din økonomi, risiko og tidshorisont. Beregnet af Junes algoritme.
 • En investering med stor risikospredning på tværs af regioner og sektorer, som løbende bliver justeret og optimeret af vores eksperter.
 • En simpel investeringsløsning med fleksibilitet, teknisk support og automatisk indberetning til skat.
 • Lave omkostninger, alt inklusiv.

*Via ETF’er (Exchange Traded Funds)

Investering kan være både dyrt og højst risikabelt, men med June behøver det ikke være nogen af delene.

Thomas EnevoldsenInvesteringsekspert, Danske Bank

Junes fonde

June har fem forskellige fonde*, som passer til fem forskellige investeringsbehov. De investerer hver især i et forskelligt mix af aktie- og obligationsbaserede ETF’er.

  Fordeling

  Regioner

  RegionProcent

  Sektorer

  Mere om investeringsfonden

  Opgørelsen er baseret på historiske data og afspejler derfor ikke nødvendigvis den aktuelle fordeling. Fordelingen kan ændre sig inden for rammerne af prospektet.

  Historisk udvikling

  Sådan har Junes fonde udviklet sig, siden de blev lanceret 4. november 2016. Der er altid en risiko forbundet med at investere, og der er ingen garanti for, at fondene i fremtiden vil udvikle sig på samme måde, som de har gjort hidtil, ligesom afkastet kan blive negativt.

  OP
  June Opportunity
  PR
  June Progressive
  BA
  June Balanced
  MO
  June Moderate
  DE
  June Defensive

  *Det, vi omtaler som “Junes fonde”, er afdelinger under fonden “Danske Invest Allocation SICAV”.

  Lave omkostninger

  Investering skal være for alle og foregå til en pris, som alle kan være med på. Derfor har June en lav pris sammenlignet med mange andre investeringstilbud.

  June koster årligt mellem 0,70% og 0,74% af din samlede investering, plus indirekte omkostninger. Du betaler automatisk en lille del af prisen hver dag, så når du tjekker din investerings værdi, er der ingen skjulte gebyrer, der kommer oven i.

  At kunne spare en halv eller en hel procent lyder måske ikke umiddelbart som meget. Men set over flere år, kan investeringsomkostninger gøre en stor forskel for, hvad du får ud af din investering. Læs mere om, hvordan omkostningerne i June er sat sammen.

  Administration og optimering af Junes fonde

  Dækker både vores eksperters arbejde med løbende at overvåge og optimere investeringerne og de operationelle omkostninger ved at etablere og drive Junes fonde. Det er bl.a. udgifter til revisorer, advokater, depoter, samarbejdspartnere, prisfastsættelse, distribution og lignende.
  0,55%

  ETF-omkostning

  Dækker handelsomkostninger og øvrige omkostninger til de underliggende ETF’er, som June investerer i. ETF’er er det finansielle produkt, som alle Junes fonde investerer i. Uden dem var der ingen June. ETF-omkostningerne kan variere en smule fra år til år. Prisen her er baseret på faktiske priser fra januar 2017.
  0,15 - 0,19%

  Købs- og salgsomkostninger

  Det koster ikke noget at sætte penge ind, eller trække penge ud af June.
  0,00%

  Total

  0,70 - 0,74%

  Indirekte omkostninger: 0,20 - 0,35%

  Når man køber eller sælger et værdipapir vil der altid være en lille forskel på den kurs, man kan købe og sælge til. Den forskel kaldes et “spread” og udgør størstedelen af de indirekte omkostninger, der opstår, når der bliver købt og eller solgt værdipapirer i Junes fonde. Det er ikke noget, Danske Bank tjener penge på.

  Spørgsmål om June?

  Vi har samlet et par af de mest almindelige spørgsmål, vi får om June, her. Du er altid velkommen til at skrive til os på junesupport@danskebank.dk, hvis du vil spørge om noget andet.

  Hvad kan jeg risikere at tabe?

  Som ved alle typer af investeringer kan du risikere at tabe en del af eller hele din investering med June. Men fordi vi investerer med meget stor risikospredning, er du mindre følsom overfor store udsving i individuelle virksomheder eller regioner. Sandsynligheden for, at du taber hele din investering, er derfor meget lille.

  Hvordan bliver jeg beskattet med June?

  Når du investerer med June, beskattes du hvert år efter princippet om lagerbeskatning. Det vil sige, at du skal betale skat af den gevinst, du har haft på din investering hvert år - uanset om du har solgt din investering eller ej. SKAT beregner automatisk din gevinst, og den dukker op på din årsopgørelse under kapitalindkomst. Hvis du har haft et tab på din June-investering, beregnes det også automatisk og vil fremgå af din årsopgørelse. Det vil give dig et fradrag, som kan bruges til at reducere din øvrige skattebetaling det pågældende år. Du skal selv kontrollere om SKATs beregninger er korrekte.

  Konsekvenserne af kapitalindkomstbeskatning

  Kapitalindkomst er en indkomstkategori, som bl.a. dækker alle former for skattepligtigt afkast af obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser ved privat fri opsparing - dvs. ikke pension. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Præcis hvor meget, du skal betale i skat af din June-investering, afhænger af din samlede kapitalindkomst. Den samlede kapitalindkomst vil fx være påvirket af, om du har renteudgifter. Beskatningen afhænger også af dine øvrige indkomstforhold, din eventuelle ægtefælles indkomst, din bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat.

  Hvis din samlede kapitalindkomst i 2018 er positiv, beskattes du med ca. 37,7 pct. op til 43.800 kr. For positiv nettokapitalindkomst over 43.800 kr., beskattes du med sats på 42 pct. + evt. kirkeskat, hvis du i øvrigt betaler topskat. Hvis din samlede kapitalindkomst er negativ, vil du få et fradrag. I 2018 varierer værdien af fradraget fra ca. 26% til ca. 33%. Den laveste sats på ca. 26% gælder, hvis du har negativ nettokapitalindkomst på mere end 50.000 kr. Beløbsgrænserne for både positiv og negativ kapitalindkomst er dobbelte for ægtepar. Det betyder eksempelvis, at hvis din ægtefælle ikke har nogen kapitalindkomst, vil den øvre grænse for, hvornår du går fra at skulle betale ca. 37,7% til 42 % + evt. kirkeskat af positiv kapitalindkomst være 87.600 kr. På samme måde vil værdien af dit fradrag ændre sig fra ca. 26% til ca. 33% ved en negativ kapitalindkomst på 100.000 kr.

  Alternativet vil typisk være aktieindkomstbeskatning

  En investering i June er forskellig fra en investering i fx individuelle aktier, da du ved en ren aktieinvestering vil blive beskattet efter et realisationsprincip, hvor du først bliver beskattet, når du sælger aktien, og "realiserer" en gevinst eller et tab. Beskatningen er 27% for aktieindkomst op til 52.900 kr. i 2018. Grænsen er den dobbelte for ægtepar. Herover er skattesatsen 42%. Aktieindkomst er en særlig indkomstkategori, der i modsætning til kapitalindkomst ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det betyder blandt andet, at et eventuelt samlet tab på aktier ikke kan fradrages i anden indkomst. Derimod kan det fremføres og modregnes i senere års gevinster ved aktiesalg eller når du får udbetalt aktieudbytter.

  Det bør du overveje

  Du skal være opmærksom på, at din beskatning afhænger af din personlige økonomiske situation og kan ændre sig fremover pga. ændringer i lovgivningen eller ændringer i dine egne forhold. Du bør derfor overveje, om June er den rette investering for dig, i forhold til måden du beskattes på. I overvejelserne bør du tage i betragtning, at du bliver lagerbeskattet, og at afkastet, uanset om det er positivt eller negativt, kategoriseres som kapitalindkomst.

  Disclaimer

  Dette er en overordnet beskrivelse af reglerne for danske privatpersoners beskatning af afkast ved investering med June, når der investeres for frie midler (udarbejdet pr. 1/1 - 2018). Ved formuedispositioner der kan få større betydning for din økonomi bør du i egen interesse altid indhente individuel skatterådgivning.

  Hvad investerer June i?

  Når du investerer med June, investerer du i en af Junes fem fonde. Fondene investerer i et bredt udvalg af indeks-ETF’er (Exchange-Traded Funds), som udvælges og løbende opdateres af Danske Banks eksperter. Indeks-ETF'er følger udvalgte aktie- eller obligationsindeks. De dækker dermed et bredt spektrum af mere end tusind forskellige aktier og obligationer på tværs af regioner og industrier. Når man investerer i en indeks-ETF, investerer man således en lille smule i alle de aktier eller obligationer, som indekset dækker, efter den vægt de er repræsenteret med. Et eksempel på et indeks er S&P 500, som dækker 500 af de største selskaber i USA. Her er Apple Inc. den største aktie med en vægtning på ca. 3,6%.

  ETF’erne bliver ikke udbudt af Danske Bank og er derfor ikke screenet for etiske hensyn, som bankens øvrige investeringsprodukter er. Det betyder, at Danske Bank ikke har mulighed for at sortere enkelte virksomheder fra, som ellers er normal procedure. Eksempelvis virksomheder der ikke overholder internationale standarder for anti-korruption, miljø, våbenproduktion, m.m. Læs mere om screening

  Får jeg investeringsrådgivning med June?

  Ja. Baseret på de oplysninger, du indtaster, modtager du en digital investeringsanbefaling, der passer til dig og din økonomi. Med June har vi holdt omkostningerne nede ved at gøre alt digitalt, og det er derfor ikke muligt at kontakte os telefonisk eller fysisk for at få rådgivning om din June-investering. Har du tekniske spørgsmål til brugen af June, er du dog altid velkommen til at kontakte os på junesupport@danskebank.dk

  Findes June som app?

  Ja, June findes som iOS-app i App Store til iPhone og iPad. Download app'en her eller søg efter 'June by Danske Bank' i App Store. June findes stadig ikke som app til Android eller andre styresystemer, men june.dk fungerer stadig som et 100% mobiloptimeret site.

  Hvor meget kan jeg investere i June?

  Du kan lave så mange indbetalinger à mindst 100 kr., som du ønsker. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor meget du kan investere.

  Kan jeg flytte min investering til en anden June-fond?

  Nej. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at ændre June-fond, efter man har underskrevet investeringsaftalen. Vi arbejder dog på at gøre det muligt.

  Påvirker en June-investering mine mulighed for at modtage offentlige ydelser?

  Afhængig af, hvilke offentlige ydelser du modtager, kan det have betydning, hvis du opretter en investering med June.

  En June-investering påvirker ikke folkepensionens grundbeløb, efterløn, fleksydelse og delpension.

  Hvis du modtager andre offentlige ydelser (f.eks. SU, boligstøtte eller førtidspension), kan en June-investering få indflydelse på dine forhold.

  Din mulighed for at modtage visse offentlige ydelser, afhænger af din formue og indkomst.

  Investeringer i værdipapirer, som fx June, kan øge din indkomst og formue, og kan derfor i nogle tilfælde begrænse dine muligheder for at få disse ydelser.

  Hvis du er afhængig af den ydelse du får, eller har en indkomst/formue som er tæt på grænsen for at kunne få ydelsen, er June nok ikke egnet for dig.

  Læs mere her

  Er det blevet dyrere at investere med June?

  Det er ikke blevet dyrere at investere med June, selvom det umiddelbart kan se sådan ud. Grunden til at vi nu viser prisen som 0,71 - 0,75% + indirekte omkostninger er, at dette er den nye EU-standardiserede måde at opgøre priserne på en investering på. De indirekte omkostninger dækker primært over det såkaldte ‘spread’, som er forskellen på den kurs man kan købe og sælge et værdipapir til på et givent tidspunkt. Spreadet har ikke tidligere været defineret som en omkostning, og det er derfor ikke blevet indregnet som en del af prisen. Det bliver det fremover, selvom det ikke er en omkostning, man mærker som kunde eller som Danske Bank tjener noget på.

  Kan jeg til enhver tid lukke min June-konto?

  Ja. Under menupunktet indstillinger finder du valgmuligheden “Sælg hele min June-investering”. Når du har gjort det, vil du stadig have en profil på June, men din investering vil være afsluttet.

  Du kan altid starte ny investering på et senere tidspunkt. Det gør du ved at logge ind på din profil på june.dk og følge instruktionerne på skærmen, som vil tage dig gennem forløbet med at få en ny anbefaling.

  Hvis du vil slette din profil permanent, skal du kontakte junesupport@danskebank.dk

  Vi bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Cookies bliver brugt til at huske dine indstillinger, måle trafik og vise målrettede annoncer til dig. Når du klikker OK, giver du samtykke til denne brug af cookies. Ønsker du ikke at acceptere brugen af cookies, så klik her. Læs mere om vores brug af cookies.